Conference programme

Ramowy Program Konferencji

14.10.2021 (czwartek / Thursday)

10.00 – 18.00 Kursy

 

15.10.2021 (piątek / Friday)

 

Debata oksfordzka / Oxford debate

9.00 – 10.00

Telemedycyna w okulistyce – teraźniejszość czy przyszłość?
Telemedicine in ophthalmology – present or future?


Wrocław kontra Gdańsk

Marszałek / Marshal: prof. dr hab. Marcin Stopa, Poznań

 Zespół Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego z Wrocławia

kontra

Zespół Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

 

10.00 – 10.20 Przerwa kawowa / Coffee Break

Sesja 1
10.20 – 11.30

10.20 – 10.55

Czy istnieją teoretyczne podstawy regeneracji nerwu wzrokowego w najbliższej przyszłości?

10.55 – 11.30

Czy TTT ( (transźreniczna terapia termiczna) powinna być stosowana jako jedyna metoda leczenia czerniaka naczyniówki ?

 11.30 – 12.00 Przerwa kawowa / Coffee Break

 

Sesja 2
12.00 – 13.45

 12.00 – 12.35

Czy laseroterapia zabezpieczająca odwarstwionej obwodowo oraz  lokalnie siatkówki jest lepsza niż procedura wpuklenia odcinkowego?

12.35 – 13.10
Czy witrektomia jest postępowaniem z wyboru w leczeniu trakcji szklistkowo-siatkówkowych?

 13.10 – 13.45

Czy preparaty anty-VEGF powinny być zawsze lekami pierwszego rzutu w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki?

13.45 – 14.45 Lunch / Lunch Break

 Sesja 3
14.45 – 16.30

14.45 – 15.20
Czy densytometria optyczna rogówki jest użyteczna w praktyce klinicznej?

 15.20 – 15.55

Czy przy leczeniu zespołu suchego oka wywołanego nadmiernym parowaniem łez wystarczy substytucja oktanem perfluoroheksylu?

15.55 – 16.30

Czy pacjenta z klinicznie jawną dystrofią Fuchsa i współistniejącą zaćmą kwalifikować do zabiegu usunięcia zaćmy bez jednoczasowego przeszczepu?

 16.30 – 17.00 Przerwa kawowa / Coffee Break

 Sesja 4
17.00 – 18.10

 

17.00 – 17.35
Zaćma

17.35 – 18.10
Czy w korekcji starczowzroczności lepszym wyborem jest chirurgia refrakcyjna rogówki czy chirurgia soczewki?

16.10.2021 (sobota / Saturday)

Sesja 5
9.00 – 10.45

 

9.00 – 9.35
Czy ćwiczenia pleoptyczne mogą dać korzystny efekt, niezależnie od wieku?

9.35 – 10.10
Czy należy wszczepiać soczewki wewnątrzgałkowe u dzieci z zaćmą poniżej 1 roku życia?

10.10 – 10.45
Czy atropina w dawce 0,01% pozostaje jedyną możliwością kontrolowania progresji krótkowzroczności u dzieci?

10.45 – 11.20

Czy mullerektomia jest najlepszą metodą operacyjną w umiarkowanym opadnięciu powieki górnej?

11.20 – 11.45 Przerwa kawowa / Coffee Break

 

Sesja 6
Sesja ciekawych przypadków okulistycznych/  Ophthalmology case study

11.45 – 13.30

 

13.30 – Zakończenie konferencji / The End

13.30 – 14.30 Lunch / Lunch Break

 

 

Conference programme

Program kursów

10.00 -11.00
Kurs Nr_0
Jak prawidłowo rozpoznać i wybrać właściwą metodą operacyjną w opadnięciu powieki górnej
dr n. med. Radosław Różycki, Warszawa

11.00 -12.00
Kurs Nr_1
Okulistyczne aspekty orzekania niepełnosprawności- aktualne zasady
dr n. med. Małgorzata Mulak, Wrocław

W kursie zostaną przedstawione zasady orzekania niepełnosprawności z przyczyn okulistycznych. W zależności od funkcji układu wzrokowego zespół ds. orzekania niepełnosprawności przyznaje określony stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany bądź trwały) lub nie przyznaje żadnego. Każdy stopień może być orzeczony na czas określony lub trwale. O stopień niepełnosprawności mogą ubiegać się ludzie dorośli lub dzieci, do których zalicza się osoby do 16. roku życia. Celem kursu jest zapoznanie lekarzy ze specyfiką orzecznictwa oraz dokumentami koniecznymi do wydania opinii.

12.00 -13.00
Kurs Nr_2
Korekcja wad wzroku metodą soczewek fakijnych
dr Bartłomiej Markuszewski, Wrocław

Tematyka kursu obejmuje omówienie historii soczewek fakijnych, opis współczesnej metody zabiegowej. W trakcie kursu zostaną przedstawione zasady kwalifikacji pacjentów, wskazania i przeciwwskazania do przeprowadzenia korekcji. W omówieniu zagadnienia zawarto wskazówki dotyczące postępowania pooperacyjnego krótko i daleko terminowej opieki.

13.00 -14.00
Kurs Nr_3
Blefaroplastyka ze wskazań estetycznych
dr n. med. Wojciech Czak, Wrocław

14.00 -15.00
Kurs Nr_4
Program lekowy w cukrzycowym obrzęku plamki
dr n. med. Joanna Adamiec-Mroczek, Wrocław

16.00 – 17.00
Kurs Nr_5
Oceny tarczy nerwu wzrokowego w jaskrze
dr hab. n. med. Ewa Kosior-Jarecka, Lublin

17.00 -18.00
Kurs Nr_6
Perymetria w uszkodzeniach drogi wzrokowej
prof. dr hab. Katarzyna Nowomiejska, Lublin

Perymetria jest badaniem podstawowym w neurookulistyce, umożliwiającym lokalizację uszkodzeń w obrębie drogi wzrokowej, odgrywa znaczącą rolę w postawieniu diagnozy i monitorowaniu wielu schorzeń siatkówki i nerwu wzrokowego. Badanie pola widzenia może być również pomocne w ocenie efektywności leczenia, a także w ocenie jakości życia pacjenta ze schorzeniami neurologicznymi i po zabiegach neurochirurgicznych. Uszkodzenia drogi wzrokowej mogą mieć rozmaitą etiologię –  naczyniową (np. tętniak, niedokrwienie), urazową (np. uraz okolicy potylicznej głowy), toksyczną (np. neuropatia w zatruciu alkoholem metylowym), nowotworową (np. gruczolak przysadki), zapalną (np. zapalenie nerwu wzrokowego), demielinizacyjną  czy uwarunkowaną genetycznie (np. zwyrodnienie barwnikowe siatkówki). Interpretacja wyników badania pola widzenia jest ważną częścią badania okulistycznego i neurologicznego. Ocena ubytków w polu widzenia powinna być przeprowadzona na podstawie topografii (wielkość ubytku, jego kształt i lokalizacja) oraz pomiaru stopnia intensywności. Obecnie dostępnych jest wiele metod oceny pola widzenia, każda z nich ma określone wskazania  i ograniczenia.

15.10.2021 (piątek / Friday)

 

11.00 – 12.00

Sesja firmy THEA

12.00 – 12.30
Sesja firmy Solinea


12.30 – 13.00
Sesja firmy SANTEN

 Program sesji satelitarnych / Satellite Sessions
16.10.2021 (sobota / Saturday)

 

10.00 – 12.00

Sesja pielęgniarska

Sesja pielęgniarska odbywać się będzie na innym piętrze, bez dostępu do programu naukowego kierowanego dla lekarzy oraz wystawy medycznej. Uczestnicy sesji pielęgniarskiej będą weryfikowani na podstawie identyfikatorów wydawanych przy rejestracji.

 

Program sesji satelitarnych

Program pozamarytoryczny

Opłata rejestracyjna nie obejmuje udziału uczestnika w programie pozamerytorycznym.

Koncert muzyki nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
Koncert muzyki nie jest finansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE.

Kolacja w dniu 14 i 15.10. są dodatkowo płatne przez Uczestników. Nie są finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE.

14.10.2021 (piątek / Friday)

 

19.15 Koncert Sylwi Pogwizd
Koszt koncertu dla uczestnika Konferencji – 5 zł.
Płatne przed wejściem na salę.

20.00 Kolacja (dla osób które opłaciły)

15.10.2021 (piątek / Friday)

19.00 Kolacja (dla osób które opłaciły)

 

Biuro Organizacji Zjazdu:

InspireCongress sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław

tel.: +48 (71) 780 90 52, fax +48 (71) 780 90 54
biuro@inspirecongress.pl